SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN SİGORTALI ÇALIŞAN SAYILARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ (2013-2017)
INVESTIGATION OF WORK ACCIDENT STATISTICS IN THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION IN ACCORDANCE WITH THE NUMBER OF INSURED EMPLOYEES (2013-2017)

Author : Ayten KAYHAN - Altan DOĞAN
Number of pages : 449-480

Summary

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından itibaren daha önceki senelere göre önemli artışların olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla, 2013 yılından günümüze kadar geçen 5 yıllık periyottaki SGK iş kazası istatistiklerini incelemek ve yeni mevcut durumu ortaya koymak, 2013 yılından önceki durum ile 2013 ile başlayan beş yıllık durum arasındaki farklılıkları belirlemek amaçlanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini inceleyen çalışmaların neredeyse tamamı sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını temel almakta ve mevcut durumu bu veriler doğrultusunda yorumlamaktadır. Halbuki çalışan sigortalı sayıları analizlere dahil edilip, kaza ve ölüm sayıları sigortalı sayılarına oranlandığında ortaya çıkan sonuçlar farklı olabilmektedir. Çalışmanın bir diğer ana amacı da sigortalı çalışan sayılarını analizlere dahil ederek mevcut gerçek durumu ortaya koymaktır. Çalışma sonunda sadece iş kazası ve ölüm sayılarına dayanılarak yapılan analizlerle ortaya çıkan sonuçlar ile sigortalı çalışan sayılarının analizlere dahil edilmesiyle ortaya çıkan sonuçların oldukça farklı olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK).

Okunma:

İndirme: