KAVRAM OLARAK E-DEVLET
E-GOVERNMENT AS A CONCEPT

Author : Nur ŞAT
Number of pages : 97-128

Summary

E-devleti kamu yönetiminin bilgi iletişim teknolojileriyle farklı becerilere üstelik hız, doğruluk ve etkinlikle ulaşma amacına adanmış bir modeldir. İlk bakıştakinin aksine model, sadece teknik bir boyut içermemektedir. Hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlar da içeren girift bir yapı arz etmektedir. Bu farklı boyutlar onun farklı alanlara katkı sunduğu kadar bir etkiyi yaratmasını zorlaştırmaktadır. E-devletin yönetimi birikim ve vizyon meselesidir. Elbette hazırlığı olan ve gelecek öngörüsüne sahip toplumlar e-devlette daha çok yol almaktadırlar. Ancak yine de her toplum için bir fırsat sunma potansiyeline sahiptir. Bu çalışma e-devlet denince akla gelen temel konuları ortaya koyarak yeni çalışmalara bilgiye dayalı bir zemin sağlamak amacındadır. Literatür derlemesi, değerlendirmesi yoluyla yapılmıştır. Bu çalışmada e-devlet, onu meydana getiren süreci, amaçlarını, sahip olduğu altyapılarını, olgunluk aşamalarını, farklı alanlara katkılarını ve tartışmalı alanları ortaya konulmaktadır.

Keywords

e-devlet, kamu hizmeti, bilgi iletişim teknolojileri, bilgi toplumu

Okunma:

İndirme: