TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASALLARIN PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF TALES IN TURKISH COURSE BOOKS ACCORDING TO THE STRUCTURAL ANALYSIS THEORY OF PROPP

Author : Şenay YILDIRIM
Number of pages : 430-448

Summary

Günümüzde eğitimcilerin, temel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir zorunluluk olduğu konusunda hemfikir oldukları bilinmektedir. Toplumların kültürel ve ahlaki değerlerinin devamlılığı için bu aktarımın önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle okullarda verilecek olan eğitimin değerlerimizi de içermesi gerekmektedir. Eğitimde son yıllarda “değerler eğitimi” konusundan sıkça bahsedilmektedir. Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinin belli başlı değerler üzerine oturtulduğu görülmektedir. Yürürlükte olan son Türkçe Öğretim Programının açıklamalarında değerler eğitimi bölümüne yer verildiği tespit edilmiştir. Türkçe dersinin temellerini oluşturan bu değerlerin ders kitaplarındaki metinler aracılığıyla işleneceği belirtilmiştir. Türkçe dersi için ana materyal olan ders kitapları ve metinler, Türkçe derslerinin en önemli kaynağıdır. Bu yüzden metin seçimlerinde konu ve tür unsurlarına dikkat edilmelidir. Söz konusu değerler ise kültürel unsurları aktarabilecek metin türleri seçilmelidir. Öğrencilere verilecek duyuşsal becerilerin ve değerlerin kazandırılması için masalların önemli bir araç olduğu söylenebilir. Masallar, tür olarak var oldukları kültürün izlerini taşımakta ve çocukların dünyasına daha kolay girebilmektedir. Bu fikirden hareketle bu çalışmada okullarda okutulan ders kitaplarındaki masalların öğrencilere ilettiği değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5. 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masalların V. Propp’un yapısal çözümleme kuramına göre incelenmiştir. Kitaplardaki masal türüne ait metinler belirlenmiş, işlevleri ve formülleri ortaya konmuştur. Böylece öğrencilere verilecek masalların temelde hangi işlevlere karşılık geldiğini belirlenecek, öğretim programında verilen değerlerle örtüşme durumuna bakılacaktır.

Keywords

Masal, Türkçe Ders Kitapları, Propp’un Yapısal Çözümlemesi.

Okunma:

İndirme: