HELLENİSTİK DÖNEMDE NİKOMEDİA
NICOMEDIA IN THE HELLENISTIC PERIOD

Author : Yeşim Arife KESKİN
Number of pages : 177-188

Summary

Nikomedia, antikçağ dönemlerinde Bithynia bölgesinin sınırları içerisinde bulunan bir kent konumundaydı. Bölgede yaşam sürdüğü belirlenen ilk toplumun Astakos halkı olduğu bilinmektedir. Astakos halkından önce yaşayan bir toplumun varlığına dair bilgilere ulaşılamamaktadır. Bu kent günümüzde Kocaeli (İzmit) sınırları içerisinde yer almaktadır. Kentin coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle önemli bir statüye sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca kentin deniz ticareti açısından uygunluğu ve verimli topraklara sahip olması da kentin değerini arttırmaktadır. Diğer bir önemli husus ise Konstantinopolis’e yani günümüzde İstanbul olarak bildiğimiz bölgeye olan yakınlığıdır. Bu coğrafi statüsü hem antik dönemlerinde hem de günümüzde bölgenin önemli avantajları arasında yer almaktadır. Konstantinopolis kentinin tedarikçisi konumunda olduğu için kaybedilmesi göze alınamaz bir statüye sahiptir. Roma İmparatorluğu’nun bölgeye hâkim olduğu döneme kadar varlığını Bithynia bölgesi altında sürdürmüştür. İlerleyen süreçte de bir Roma eyaleti konumuna ulaşmıştır. Bu çalışmada Nikomedia kenti ile ilgili ele geçirebildiğimiz kadar bilgiyi değerlendirerek kısa bir Antikçağ Nikomedia’sına ışık tutmak istenmektedir.

Keywords

Nikomedia, Olbia, Astakos, Bithynia.

Read:197

Download: 85