GÜVENLİK KONSEYİ SURİYE'YE İLİŞKİN KARAR TASLAKLARI, GERÇEKTEN İNSANİ TEMELLİ Mİ?
SECURITY COUNCIL’S DRAFT RESOLUTIONS REGARDING SYRIA, ARE THEY REALLY HUMANITARIAN BASED?

Author : Faisal Baraa ALMARASHI
Number of pages : 419-429

Summary

Arap Baharı Suriye'de ciddi sonuçlar doğurdu. Yüz binlerce sivil katledildi ve Suriye'deki tarihi ve modern şehirler harabe haline getirildi. Ayrıca bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden mülteci krizi yaşanmaya başladı. Bütün bu felaketler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni daha önceden Libya'da aldığı gibi insani askeri müdahale kararı almak için toplanmaya itti ancak bu karar, Çin ve Rusya'nın bu müdahalenin gerçekleştirilmesini veto etmeleri sebebiyle alınamadı. Bu makale, Uluslararası Güvenlik Konseyi'nin karar taslağını bir yandan incelemeye, diğer yandan uluslararası toplumun Suriye krizine yönelik eylemlerinin etkisini incelemeye ve diğer yandan bir yanıta/sonuca ulaşmak için karşılaştırmaya çalışırken, Güvenlik Konseyi'nin Suriye krizi yle ilgili önceki karar taslağı insani ya da değil

Keywords

İnsani Müdahale, Askeri, Arap Baharı, İç Savaş, Suriye, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, IŞİD, Barış, Suriye Devrimi.

Read:

Download: