FRANSIZ VİYOLONSEL EKOLÜNÜN VİYOLONSEL TARİHİNDEKİ YERİ ÖNEMİ VE GELİŞİMİ
THE IMPORTANCE AND DEVELOPMENT OF THE FRENCH VIOLONCELLO SCHOOL IN THE HISTORY OF VIOLONCELLO

Author : Pınar TURAN
Number of pages : 66-85

Abstract

Bu makalenin amacı; 19.yüzyılda Fransa’daki müzik hayatını, bu hayata adını yazdırmış önemli viyolonselcileri tanımak, Türkiye’de de güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlarda yaygın bir şekilde öğretilmekte olan Fransız viyolonsel ekolünü tarihsel gelişimiyle beraber, dünya müzik ve viyolonsel okulları üzerindeki etkileri ve katkıları anlatılmıştır. Bu ekolün ortaya çıkışı, temsilcilerini ve bu ekoldeki önemli viyolonselcileri tanıtılmıştır. Bu ekolün viyolonselin gelişimine olan katkıları, solist ve aynı zamanda da viyolonselci besteciler tanıtılmıştır. Fransız ekolüne has yay tutuş şekilleri ve yöntemleri, sol elde çalmayı kolaylaştıracak ve çalıcıların teknik olarak zorlandıkları zamanlarda onlara ışık tutacak yöntemler anlatılmıştır. Getirilen yeniliklerin çalıcıların üzerine olan etkileri ve katkılarıyla, repertuvara getirilen yeni eserler tanıtılmıştır. Bu ekolün Dünya’daki diğer okullarla olan etkileşimleri de ortaya çıkarılmıştır. Gambadan viyolonsele geçiş süreci anlatılmış ve bu alanda eser yazan besteciler tanıtılmıştır. Viyolonseldeki sağ el ve sol el tutuş tekniklerinde hangi ekollerden ve icracılardan etkilendikleri hangi tarzları benimsedikleri anlatılmıştır. Ekoller arası farklılıkların icracıların gelişimine olan katkıları anlatılmıştır.

Keywords

Fransız viyolonsel ekolü, Martin Bertau, viyolonsel

Read:714

Download: 245