XV. YÜZYILDA YAZILMIŞ TÜRKÇE AMME CÜZÜ TEFSİRİ’NDEKİ ARKAİK SÖZCÜKLER
THE ARCHAIC WORDS IN THE COMMENTARY OF THE TURKİSH AMME JUZ WRITTEN IN THE 15TH CENTURY

Author : Esat HORASAN
Number of pages : 380-400

Abstract

Tarihi süreç içerisindeki gelişimi incelendiğinde Türkçe, bulunduğu coğrafyadaki dilleri hem etkileyen hem de etki-tepki neticesinde bu dillerden etkilenen ve sürekli değişim gösteren bir dildir. Birbirinden farklı coğrafyalarda konuşulması elbette Türkçenin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmaktadır. Meydana gelen bu değişimin tespit edilmesinde en önemli yapı taşları şüphesiz yazılı metinlerdir. Geçmişten aldığı kelime birikimini günümüze taşıyan, adeta geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi gören yazılı metinlerin incelenmesi, Türkçenin nasıl bir değişim geçirdiğini tespit etmek açısından önemli yere sahiptir. Bu çalışmamızda, 15. yüzyılda yazılmış olan Türkçe Amme Cüzü Tefsiri’ni içerisinde barındırdığı arkaik sözcükler açısından ele alacağız.

Keywords

Türkçe Amme Cüzü Tefsiri, Eski Anadolu Türkçesi, Arkaik sözcükler

Read:693

Download: 222