BİST TEKNOLOJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ
MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF BIST TECHNOLOGY COMPANIES WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Author : Muhammet ÖZCAN
Number of pages : 55-65

Summary

Günümüz iş dünyasında rekabetin giderek artmasıyla işletmeler için sürdürülebilir büyüme ve performans ölçümü büyük önem kazanmıştır. Performans ölçümüyle işletmeler, yıllar içerisinde performanslarındaki artış ve azalışları diğer firmalarla kıyaslama şansı elde edebilecektir. Performans ölçümünü doğru bir şekilde yapan işletmelerin ürün ve hizmetlerini pazarlarken piyasa şartlarına göre karar alabilmeleri ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamaları mümkün olacaktır. Çalışma kapsamında BIST teknoloji ve bilişim sektörü (XUTEK) firmalarının etkinlikleri analiz edilmiştir. Ele alınan işletmelerin etkinlik analizleri için seçilen girdi ve çıktı değişkenleri literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak seçilmiştir. Analizler için verisine ulaşılabilen 15 firma kullanılmıştır. Çalışmada 2017:03 ve 2019:06 arası çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Kullanılan Değişkenler: Girdi; Toplam Borç/Öz sermaye, Alacak Devir Hızı, Cari Oran-Çıktı; Öz sermaye Karlılığı (%), Net Kar Marjı’dır. Çalışma sonucunda toplam etkinlik anlamında 2019 yılı için dört firma etkin bulunmuştur

Keywords

Teknoloji, Etkinlik, VZA

Okunma:

İndirme: