ASVÂNÎ’NIN YAKUPYAN APARTMANI ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
SOCIAL CRITICISM IN THE ASWANY’S THE YACOUBIAN BUILDING

Author : Asiye ÇELENLİOĞLU
Number of pages : 254-262

Summary

Modern Mısır edebiyatında siyasî atmosferin gölgesinde şekillenen sosyal hayatı, dönemin başat tipleriyle kurguladığı romanlarla okuyucuya yansıtan toplumcu gerçekçi yazarlardan biri olan Asvânî, Yakupyan Apartmanı adlı romanında, 1952 Devrimi sonrası Mısır’ın değişen yapısına rağmen, değişmeyen gerçeklerine vurgu yapar. Yazar, Körfez krizinin yaşandığı doksanlı yıllarda, devrim öncesi toprak ağaları ve yabancı sermaye sahiplerinin ikamet yeri olan Yakupyân Apartmanının devrim sonrası el değiştiren sahipleriyle, siyasî ve sosyal hayattaki kazanımlara dikkat çekerken, okuyucuyu, temelde değişmeyen gerçeklerle yüzleşmeye davet eder. Yazar, daire sahipleri ya da kiracılarla çatı katı sakinlerinden oluşan binada, Mısır toplum hayatının bir minyatürünü oluştururken, farklı tabakadan insanların yaşamlarını okuyucuya yansıtma imkânı bulur. Geçmişe işaretle geleceği inşa etmeye çalışan yazarın söz konusu romanı, toplum hareketine kazandırdığı ivme ile Mısır baharının düşünsel yapı taşlarından biri sayılır.

Keywords

Mısır, Edebiyat, Asvânî, Sosyal, Eleştiri

Okunma:

İndirme: