İŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ’NDE BİR UYGULAMA
A FIELD STUDY ON JOB SATISFACTION: AN APPLICATION IN ŞANLIURFA NATIONAL EDUCATION DIRECTORATES

Author : Cemile GENÇ - Uğur KAYA - Mehmet MİMAN
Number of pages : 168-176

Summary

Kamuya hizmet veren bir kurumda insan kaynakları ve yönetiminin doğru bir şekilde kullanılmasının, sunulan hizmetin kalitesini ve çalışanların performansını doğrudan etkilediği kabul edilmektedir.Çalışanların iş memnuniyeti onların performanslarını önemli ölçüde etkileyen bir unsurdur. Bu çalışma ile Şanlıurfa Milli Eğitim müdürlüklerinde çalışan kamu personelinin iş memnuniyetleri ve burada en çok katılınan ve en az katılınan maddelere demografik özelliklerin etkileri araştırılmaktadır. Bulgulara göre çalışanlar en fazla işlerinden memnun iken en az personel değişiklikleri hakkında bilgilendirilmektedirler. Evli insanların bekarlara göre, hizmet yılı orta seviyede olanların (4-7 yıl) diğer çalışanlara göre iş memnuniyetlerinin daha yüksek oldukları görülmektedir. Bulgular, iş memnuniyeti artırmaya yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi için kullanılabilir.

Keywords

iş memnuniyeti, kamu çalışanları, milli eğitim müdürlükleri, Şanlıurfa

Read:394

Download: 202