NAKKAŞ LEVNİ’NİN TEK FİGÜRLÜ KADIN MİNYATÜRLERİNİN PLASTİK AÇIDAN ELE ALINIŞI
NAKKAŞ LEVNI’S SINGLE FIGURED WOMEN’S MINIATORS WITH PLASTIC PURCHASE

Author : Tahir ÇELİKBAĞ - Fahrettin GEÇEN
Number of pages : 294-304

Abstract

Minyatür, Osmanlı resim sanatında önemli bir yer kaplamakta, kendine has çizimsel özellikleri ve kurallarıyla resim sanatında farklı bir yere oturmaktadır. Osmanlı imparatorluğunda minyatür sadece kural kalıpları içinde kalmamış zamanla Avrupa resim sanatından da etkilenip plastik açıdan (perspektif, boyut, hareket vb. öğelerden) gelişim ve değişimler yaşamıştır. Lale devriyle duraklama dönemine giren Osmanlı minyatür sanatı, Levni’yle birlikte tekrar bir gelişim ivmesi kazanmıştır. Osmanlı minyatürlerinde resim sanatının plastik değerlerinin (oran, boyut, perspektif vb.) dışına çıkılarak bilinçli bir şekilde nesnelerin-objelerin, figürlerin formları ve biçimleri bozulmuştur. Nakkaş Levni ise bu anlayışı yıkmış gerçekçi formda ve biçimde resmin plastik değerlerine uygun minyatürler yapmıştır. Levni’nin minyatürlerinde gerçekçi tavırlar göstermesinin nedeni ise III. Ahmed’in portrelerini yapmış olan Vanmour’dan etkilenmiş ve onun portrelerini inceleyip ondan esinlenmeş olmasıdır. Araştırmanın amacı Nakkaş Levni’nin minyatür sanatına plastik açısından (hareket, biçim, boyut, oran…gibi) getirdiği farklı etkileri ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın önemi ise minyatür sanatında kullanılan kurallar içerisindeki plastik değerlerin değişiminin önemini vurgulamaktır. Araştırmanın sonucunda Nakkaş Levni’nin minyatürlerinde tek figürlü kadın figürlerini çok çalıştığı, resmini yaptığı bazı kadın figürlerine Avrupa resim sanatında özellikle Rönesans döneminde kullanılan ‘S’ hareketini verdiği, bayan figürlerin göğüs dekoltesini göstererek klasik minyatürlerden ayrıştığı, anatomik yapıları belirgin çizdiği ve oranlamayı büyük oranda kurduğu, klasik minyatürlere göre eserlerinin çok gerçekçi olduğu, arka planı monokrom genellikle tek renk ve birkaç stilize çiçekle doldurulduğu, üst üste lekesel boyamalarla boyutlandırmaya gittiği, çok fazla renklilik tonal çeşitliliğin olmadığı görülmüştür. Levni’nin minyatür eserlerinin modern resme geçişte öncü olduğu kanısı araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Levni, Minyatür, Nakkaş, Gerçekçi Resim, Vanmour

Read:722

Download: 329