ISSN:2148-2489

KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARINA UYUM, MOTİVASYON TÜRLERİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ


Bu çalışma Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet normlarına uyumları, motivasyonları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi anlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın sorunsalı, kadınların yaşam doyumlarında, toplumsal cinsiyet normlarının ve motivasyon türlerinin yerini belirlemektir. Çalışmada, kadınların yaşam doyumları, kendi toplumsal cinsiyet norm algıları ile değerlendirilmiştir. Şırnak’ta yaşayan, farklı sosyo - demografik kesimleri temsil eden 153 kadın katılımcı ile yürütülmüş olan çalışmada Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği aracılığı ile elde edilen veriler, SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; kadınların maskülen toplumsal cinsiyet normlarına içsel motivasyonlarla ve dışsal motivasyonlarla uyumları arttıkça, yaşam doyumları da artmaktadır. Ayrıca kadınların eğitim seviyeleri yükseldikçe, yaşam doyumları da artmaktadır. Kadınların yaşları arttıkça, içsel motivasyonlarla feminen normlara uyumları düşmektedir. Son olarak ise bekâr kadınların yaşam doyumları evli kadınlardan daha yüksektir.


Keywords


Toplumsal Cinsiyet, Yaşam Doyumu, Toplumsal Cinsiyet Normları

Author: Zeynep AKGÜN
Number of pages: 238-253
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39804
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.