DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK
CHANGE MANAGEMENT AND NURSING

Author : Aysun TÜRE - Merve ÖZLÜ - Nazlıhan EFE
Number of pages : 280-293

Abstract

Günümüzde, insanın olduğu çoğu alanda var olan örgütler, açık sistemler olarak varlıklarını ve dinamizmini koruyabilmektedir. Açık sistem özelliğinin gerektirdiği bir durum olarak örgütler çevreleriyle ilgili her türlü değişime açık olmak durumundadır. Değişim, büyüme ve uyum için kaçınılmaz bir süreçtir. Değişim, bir durumu var olan düzeyden başka bir düzeye getirme anlamına gelmekte olup herhangi bir sistemin, sürecin ya da ortamın dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. Hızlı değişimler, sürekli gelişen bilgi ve teknoloji çağında olunması, toplumu ve dolayısıyla da çevredeki örgütleri değiştirmektedir. Örgütler varlıklarını devam ettirmek, belirli bir denge konumunu korumak, işlerin sistemli ve düzenli sağlıklı olarak yapabilmek, işveren ve çalışan memnuniyeti sağlamak, iş doyumunu ve performansını artırabilmek için bu çevre koşullarına sistemlerini adapte etme zorundadır. Değişim, büyüme ve uyum içinde gerçekleşen ve örgütler için olmazsa olmaz bir süreçtir. Tüm örgütlerde olduğu gibi sağlık örgütlerinde de değişim, kaçınılmazdır. Sağlık organizasyonlarının önemli bir bölümünü oluşturan hemşirelerin ise hasta bakımı, uygulama sahaları ve modelleri, eğitim koşulları, hemşirelik rolleri, iş rotasyonu, performans değerlendirme, ücretlendirme gibi birçok alanda değişime gerek duydukları bilinmektedir. Sağlık bakım sunum sistem ve hizmetlerinin hızla değiştiği günümüzde, değişime ayak uydurabilmek ve değişimle verimli ve etkin şekilde başa çıkabilmek için hemşireler ve yönetici hemşirelerin gelişen olayları anlaması, fırsat ve tehditleri görmesi ve değerlendirmesinde değişim yönetimi becerisine sahip olmaları oldukça önemlidir.

Keywords

değişim, değişim yönetimi, hemşirelik

Read:688

Download: 278