ISSN:2148-2489

MİHAİL ŞOLOHOV’UN “İNSANIN KADERİ” ADLI ESERİNİN YAPI-SAL ÖZELLİKLERİ


1905 yılında Rusya’nın Don Bölgesine bağlı Veşenkaya’da dünyaya gelen Mihail Aleksandroviç Şolohov, genç yaşta devrime katılır. Ülkesinde 1917 yılında Ekim Devrimi’nin ortaya çıkması ile başlayan iç savaşa birebir tanık olan Şolohov, eserlerine de edinmiş olduğu izlenimleri ustalıkla yansıtmaktadır. İlk çalışması olan “Don Hikayeleri”, kendisine Stalin Ödülü’nü ve Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran “Durgun Don”, “İnsanın Kaderi”, “Vatan İçin Dövüştüler” (bu eser yazar tarafından tamamlanamamıştır) gibi eserlerinde savaşı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererek savaşın acımasız yüzünü okuyucuya göstermektedir. Şolohov’un 1957 yılında yazmış olduğu, esir düşen bir askerin hayatının anlatıldığı “İnsanın Kaderi” adlı öykü, savaş sırasında milyonlarca insanın yaşadığı acıları, dramı büyük bir yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Eserde anlatılan aslında sadece bir askerin kaderi değil, savaşa maruz kalan tüm insanlığın kaderidir. Bu çalışmada eserin yapısal özellikleri, metne bağlı inceleme metodu kullanılarak incelenmeye çalışılmaktadır.


Keywords


Mihail Şolohov, “İnsanın Kaderi”, Sovyet edebiyatı, Savaş.

Author: Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
Number of pages: 228-237
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39624
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.