ISSN:2148-2489

“AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE” ROMANIYLA AHISKA’YI ANIMSAMAK


Mikdat Topçu’nun kaleme aldığı Ahıska Sürgünü Menemşe (2016) adlı roman, II. Dünya Savaşı’ndan başlayarak 2000’li yıllara uzanan bir süreç içinde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kafkaslarda özellikle de Ahıska ve Kırım bölgelerinde yaşananları konu edinmektedir. Ahıskalı bir Türk olan İsmail ve ailesinin hikâyesinin anlatıldığı eserde, kronolojik bir sıra takip edilmiş, tarihî olaylar da roman kişilerinin ifadeleri ile yorumlanmıştır. Eserin kurgusal yapısının içinde eritilerek tarihî gerçeklere yer verilmesi Ahıska Türkleri yanında, II. Dünya Savaşı, SSCB’nin uygulamaları ve buna bağlı olarak Stalin dönemi hakkında okuyucuya ışık tutacak bir değeri de söz konusudur.


Keywords


Ahıska Sürgünü Menemşe, Mikdat Topçu, Ahıska bölgesi, Ahıska Türkleri, II. Dünya Savaşı, Sürgün, Göç.

Author: Ayfer YILMAZ
Number of pages: 15-26
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39550
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.