BULGARLARIN HIRİSTİYANLIĞI KABULÜYLE BİRLİKTE DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU İLE İLİŞKİLERİ
RELATIONS BETWEEN BULGARS AND THE EASTERN ROMAN EMPIRE WITH CHRISTIANITY ACCEPTED

Author : Fatma ÇAPAN
Number of pages : 249-265

Abstract

Kavimler Göçü’nden sonra ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun doğu kanadı, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da bulunan Türk toplulukları tarafından sürekli tehdit edilmiştir. Karadeniz’in kuzeyinden hareketle önlerindeki kavimleri batıya doğru iterek Tuna sınırlarına dayanan bu Türk kavimlerinin ilk işi Doğu Roma İmparatorluğu’na elçiler göndererek yerleşmek için toprak talebinde bulunmak olmuştur. Nitekim bu taleplerine olumlu cevap almazlarsa nüfuslarının oldukça kalabalık olduğunu söyleyerek Doğu Roma’ya karşı savaş açabilecekleri mesajını da iletmişlerdir. Avrupa Hunları ile başlayan bu tehdit daha sonra Avarlar, Bulgarlar, Kumanlar, Kıpçaklar ve Peçenekler gibi çeşitli Türk kavimleri tarafından sürekli hale gelerek devam ettirmişlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu, Balkanlarda Avrupa Hunları ve Avarlardan sonra çok daha uzun soluklu bir düşman olan Bulgarlar tarafından tehdit edilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlara karşı bazen dostça bazen düşmanca tutumlar sergileyerek onların tehlikesini bertaraf etmeye çalışsa da uzun süre bu konuda başarı sağlayamamıştır. Ancak Bulgarların Slav kültürünü ve dolayısıyla Hıristiyanlığı benimsemeleri neticesinde Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlar üzerinde kolay bir şekilde egemenlik kurmayı başarmıştır.

Keywords

Bulgarlar, Doğu Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlık, Boris, Petro, Symeon, Samuel

Read:1062

Download: 461