ISSN:2148-2489

BİR “SOYLU HAYDUT”, KEŞANLI ALİ


Edebiyatın devamlılık arz eden yapısı kimi zaman edebî türlerde kimi zamansa doğrudan edebî eserlerde kendini gösterebilir. Buna en temel örneklerden biri de sözlü kültürün etkisini içinde taşıyan yazılı kültüre ait verimlerdir. Bu fikirden hareket edilerek geleneksel bazı özellikleri modern unsurlar ile harmanlayan bir eser olan Keşanlı Ali Destanı halk anlatıları için kullanılan “soylu haydut” kalıbı dâhilinde değerlendirilecek, kültür ürünleri arasındaki evrensel unsurları tespit için ortaya atılan kalıp bu esere uygulanarak aynı unsurların yazılı ürünler için de ortak olabileceği ispatlanmaya çalışılacaktır.


Keywords


Soylu haydut, eşkıya, Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner, Eric J. Hobsbawm

Author: Neşe OKTAY
Number of pages: 146-155
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39475
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.