ISSN:2148-2489

TURİZMDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ: SAKARYA ÖRNEĞİ


Turizmden sağlanan gelirlerin kalkınmaya önemli katkılarının olduğu bilinmektedir. Bu katkılarından dolayı turistik destinasyonlar arasındaki rekabet hızla artmaktadır. Turistik çekim kaynaklarına sahip yerlerin destinasyon sayılabileceği günümüzde özellikle küçük ölçekli destinasyonların, kendini geliştirmiş ve önemli bir yere sahip olan destinasyonlara karşı rekabette üstün duruma gelecek pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekli olmaktadır. Bu çalışma konusunu ise Sakarya destinasyonunda yeni ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinin araştırılması oluşturmaktadır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemi olan görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Sakarya’nın ne tür bir turizm destinasyonu olduğu, turizm açısından mevcut pazarlamasını ne durumda olduğu, Sakarya’ya dışarıdan bakıldığında bir turizm destinasyonu olarak ele alınıp turistlerin ziyaret etmesi için gerekli özelliklere sahip bir yer olup olmadığı, konumlandırmanın nasıl yapılması gerektiği ve ne tür yeni ürünler geliştirilebileceği belirlenmiştir.


Keywords


Ürün, Ürün Geliştirme, Turizm, Sakarya

Author: Lütfi Mustafa ŞEN - Dilek KARAKAŞ - Serkan SEMİNT
Number of pages: 136-145
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39466
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.