ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE İÇ MEKÂN
INTERIOR SPACE IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING

Author : Hafize PEKTAŞ - Ayşe Gül GÜNDÜZ
Number of pages : 233-248

Abstract

Çağdaş Türk Resim Sanatında gelişen ve değişen toplumsal yapı ve sanat anlayışıyla birlikte resimlerde çalışılan mekânlarda değişmiştir. İnsanlık tarihinde sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik değişimlerden kaynaklanan farklı dönemler yaşanmıştır. Tarih boyunca sanatçılar mekânı dönemin sanat anlayışına göre algıladıkları gibi resimlerine yansıtmışlardır. ‘Çağdaş Türk Resminde İç Mekân’ konulu bu makalede resim sanatında iç mekân kavramının tarihsel değişim süreci ve eserlerinde iç mekâna yer veren sanatçılara ait eserler analiz edilerek, elde edilen sonuçların bir kaynakta toplanması resim tarihi literatürüne katkı sağlaması bakımından önemli bulunmuştur. Bu araştırmada konu ile ilgili literatür taraması ilgili tezlerden, internet kaynaklarından, albümler, müzeler, katalog ve kitaplardan yararlanılarak, uygun metinler, örnek resimler belirlenmiştir 1950 sonrası Türk Resminde ele alınan on ressamın eserlerindeki iç mekân genel olarak modern ve kırsal ev içi çalışmaları görülmektedir. Bazı sanatçılarda restoran, eğlence mekânı, atölyelerin iç mekânlarıyla resimler bütünleşmiştir. Genellikle resimlerde iç mekân klasik perspektif anlayışıyla yapılmıştır. Hemen hemen bütün eserlerde Anlatımcı, Yansıtmacı kuram görülmektedir.

Keywords

Türk Resim Tarihi, Mekân, İç Mekân

Read:1204

Download: 556