GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZDEN BİR ÖRNEK “AĞUZ”
AN EXAMPLE FROM OUR TRADITIONAL CUİSİNE CULTURE ‘’AĞUZ’’

Author : Mehmet Akif ŞEN
Number of pages : 208-217

Abstract

Geleneksel mutfak kültürü, bir bölgede coğrafi koşullar, bitki örtüsü, tarımı yapılan veya doğal olarak yetişen sebze, meyve ve yabani otlar ile o bölgedeki hayvancılığın ve bölge halkının kültürüyle bir araya getirilerek oluşturulan, bölgede gelenek haline gelmiş yiyecek kültürüdür. Geleneksel mutfak kültürünün sonraki nesillere aktarılması önemlidir. Mutfak kültürünü oluşturan unsurların kayıt altına alınıp literatüre sokulmaması bunların zamanla yok olmasına sebebiyet verecektir. Ağuz, Doğu Karadeniz mutfak kültüründe de bulunan geleneksel yiyeceklerinden bir tanesidir. Araştırmanın amacı, Trabzon’un Arsin ilçesinde yapılan ağuzun yapım aşamaları ve tüketim şeklinin derlenerek kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Arsin’de yaşayan, kaynak kişi olma özelliklerine sahip ev kadınlarıyla nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler mülakat yolu ile elde edilmiştir. Hayvanın doğum yaptıktan sonraki ilk birkaç günlük sütünden yavruya yetecek kadar ayrılır ve kalanı bir kaba dökülür, ateşte ısıtılır. Süt kalıp gibi sertleşir, üzerine toz şeker veya pekmez dökülerek yenilir. Bu çalışmayla unutulmaya yüz tutmuş bir besin olan ağuzun kayıt altına alınması, tanıtılması mutfak kültürü açısından da önemlidir.

Keywords

Ağuz, Arsin, buzağı, süt, geleneksel mutfak kültürü

Read:1105

Download: 471