ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİNDE HUKUKİ SÜREÇLERE GÜVEN VE BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ
CONFIDENCE IN LEGAL PROCESSES IN INTERNATIONAL ACCOUNTING AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT PROCESS

Author : Murat BİLGİN
Number of pages : 1-6

Summary

Bu araştırmada, uluslararası muhasebe denetiminde hukuki süreçlere güven ve bağımsız denetim sürecinin kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede öncelikle muhasebe denetimi kavramına değinilmiş, ardından uluslararası muhasebe sisteminde denetim ve güven kavramları incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre uluslararası alanda hukuki süreçlere olan güven sadece adaletin uluslararası alanda tesisi ve bireylerin günümüzün yükselen değeri olan küresel kamu bilincine erişmesinde değil, aynı zamanda yatırımların ve sermayenin hareketinde de büyük önem taşımaktadır. İşletme bakımından muhasebe denetimi bir işletmenin mevcut durumunu, kaynak kullanımını, verimliliğini, gelecek yatırımların fizibilitesini ve işletmeye yönelik pek çok önemli bilgileri göstermektedir. Muhasebe denetiminin kamusal yönü hukuki süreçler ve denetim bakımından önem arz etmektedir. Bunun için sadece belirli bölgeler ya da AB gibi belli birlikler değil, tüm küresel anlamda aktörlerin de bir arada değerlendirildiği, emperyalizm söylemleri ve popülist yaklaşımlardan uzak, daha şeffaf ve uygulanabilir, ülkeler arasındaki farklılıkların etkilerini dikkate alan denetim sistemlerinin tesisi ve ikamesinin gerekli olduğu ifade edilebilir.

Keywords

Uluslararası muhasebe, Denetim, Güven

Okunma:

İndirme: