TATAR SANATÇISI DERDMEND’İN ŞİİR ESTETİĞİ ÜZERİNE
A REVIEW OF THE POETIC AESTHETIC OF A TATARIAN ARTIST NAMED DERDMEND

Author : Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
Number of pages : 40-47

Abstract

XX. yy. başı Tatar edebiyatının en önemli sanatçılarından olan Derdmend (Zakir Remiyev), Tatar lirik ve felsefi şiirin kurucularından sayılır. Eserlerinde daha çok yaşam anlamı hakkındaki dünya görüşünü yansıtan şair, yaratıcılığında söz ve şekil türüne çok önem verir. Her söze derin anlam katan sanatçının poetikasını dünya, yaşam ve doğa hakkındaki tasvirler, orijinal buluşlar ve söz sanatları oluşturur. Kendisine özgü tasvir üslubuna sahip olan Derdmend, şiir estetiğinde Şark edebiyatı (Fars, Arap ve Türk edebiyatları) geleneklerini devam ettirmekle birlikte, duygularını ve dünya tablosunu yeni şekilde, Batılı bir muhtevada aktarır. Edebi dilin tüm zenginliklerini ve halkın konuşma dilinin en güzel cevherlerini eserlerine ayrı bir ses ahengi içerisinde yerleştirir. Çalışmada Derdmend’in iletmek istediği düşüncelerini yansıtmada kullandığı söz sanatları, onun edebiyata bakışı ve şiirlerinin estetik değeri ele alınacaktır.

Keywords

Tatar edebiyatı, Derdmend, söz sanatları, söz varlığı, müzikal ahenk

Read:1209

Download: 556