OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ
VALUES EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATION

Author : Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages : 449-455

Abstract

Değerlerin başlangıcı ailede başlar. Çocuğa rol model olan kişiler anne, baba ve kardeşleridir. Çocuk doğduğu andan itibaren ilk eğitimini, iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ebeveynlerini aracılığı ile öğrenir. Ebeveynler tutum ve davranışlarına çok dikkat etmelidir. Değerler eğitiminin amacı çocuğun kişiliğini her yönüyle geliştirmesini sağlamak; insânî mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlâktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlâkla donatmak ve bunun devamını sağlamaktır. Çocuklara verilecek milli ve manevi duyguların temeli ailede başlar ve süreci okul öncesi eğitim takip eder. Değerleri kazanmada okul öncesi eğitimin önemi çok fazladır. Okul öncesi öğretmenlerimiz ve okulun çalışan personelleri de dahil olmak okul çalışanlarına büyük görev düşmektedir. En büyük sorumluluk öğretmenlerimize düşmekte olup, öğretmenlerimizin çocuklarımıza milli değerlerimizi belirli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler ve manevi değerlerimizi oyun, drama, gurup çalışması vb… etkinliklerle çocuklarımıza aktarabilmesiyle sağlanacaktır. Öğretmenlerimizin değerler eğitimi konusunda ailelerle iletişime geçerek bazı etkinliklerde aileden destek alarak ve bazen yapılan etkinlikleri pekiştirme amacıyla ev etkinliği adı altında ev ödevi verebilir. Örneğin bu hafta işlenen konu büyüklere saygı bu konuda aileyi haberdar ederek ailelerin bu değer konusunda çocukla evde yapacağı etkinlik ve ailenin rol model olması eğitimi daha çok pekiştirecektir.

Keywords

Okul öncesinde Değerler Eğitimi, Değerler eğitiminde ailenin önemi

Read:877

Download: 368