MÜZİKAL TÜRÜNÜ BELİRLEYEN ÖZELLİKLER
FEATURES THAT DOCUMENT THE MUSICAL GENRE

Author : Pika FATULLAYEVA
Number of pages : 171-182

Abstract

Müzikal tiyatro dünya sanat kültürleri sırasında önemli mevkide olmuş, farklı aşamalarda ortaya çıkan müzik türleri sayesinde daha da olgunlaşmış ve tiyatronun bir alt türü olarak süreklilik sağlamıştır. Müzikal tiyatronun en ünlü ve talep edilen alt türlerinden biri, Avrupa ve ABD’de ortaya çıkan Müzikal’dir. Müzikal, sanatın sentez halindeki dallarından biridir. Bu açıdan kendi içinde tiyatro, müzik, koreografi, parlak sahne efektleri, dramaturji ve opera sanat dallarının birçok ifade aracılığını taşımaktadır. Bu araştırmada müzikolojinin tarihsel yöntemi ile ilgili kaynaklar analiz edilerek Müzikal’in üslup özelliklerine dair veriler toplanarak betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Müzikal’in üslup özelliklerine dair bulgular, ebedi konular içermesi, yerellik, farklı müzik türleri, koreografi ve danslar, montaj tekniği, özel şarkı sıralaması, dans eden korodur. Bu bulgular ise Müzikal’i diğer sahne türlerinden ayıran özellikler olarak belirlenmiştir.

Keywords

Müzikal, Tiyatro, Üslup, Tür, Özellikler

Read:1210

Download: 638