ISSN:2148-2489

ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE YER ALAN HAMAYIL YA DA BUGÜNKÜ ADIYLA MUSKALIKLAR


Eski dönemlerden itibaren günümüze ulaşan küçük el sanatları içerisinde kültürel gelişim açısından önemli olan eser gruplarından biri de muskalıklardır. Muska hastalıklardan, kötülüklerden korunmak için bir kâğıda, deriye ya da beze dualar yazılarak ve kutsal kitaplardan alıntılar yapılarak oluşturulan koruyucu unsurlardır. Muskalık ya da hamayıl ise bu yazıların korunması için hazırlanmış kaplardır. Muskalar ilk kullanım zamanlarında şekilden çok, yüklenen anlam doğrultusunda işlev kazanmıştır. Yani bir hayvanın tüyü, dişi ya da kemiği kullanılması örnek verilebileceği gibi; kişinin anlam yüklediği ve onu koruyacağına inandığı herhangi bir nesne de muska olarak kullanılmıştır. Zamanla bu koruyucu nesneler estetik kaygının oluşması sonucu belli bir şekil ve süslemeye tabi tutulmuştur ve günümüzde de sıkça karşılaştığımız üçgen, dörtgen, silindir biçiminde, içerisinde yer alan muskaları korumak için bir çeşit koruyucu kaplar oluşturarak meydana getirilmiştir.


Keywords


Büyü, Muska, Koruyucu Nesne

Author: İkbal Tuğçe ŞEN
Number of pages: 542-555
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37859
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.