2014-2018’DE KÖRFEZ KRİZİNİN NEDENİ VE SONUCU
THE REASON AND THE RESULT OF THE GULF CRISIS IN 2014-2018

Author : Abdelbagi Omer Ahmed ABDELGADER
Number of pages : 534-541

Abstract

Bu makale, 2014-2018 yılları arasında Katar, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Mısır arasında ortaya çıkan Körfez krizi tarihsel gelişimi ile ilgilidir. Araştırmacı, Körfez Krizinin köklerinin, Suudi Arabistan Krallığı'nın Katar topraklarına doğru genişleyen hırslarında, topraklarının bir uzantısı olarak 2014 yılına kadar dayandığı sonucuna varmıştır. Araştırmacının dolaylı sebep dediği şey budur. Araştırmacılar, acil nedenlerle ilgili olarak Katar’ın Müslüman Kardeşler ’deki konumunu, “Körfez İşbirliği Konseyi’nin devletleriyle Mısır’ı , Katarı temsil edilen “Cezire Kanalının pozisyonu” olarak özetlemektedir. Ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Mısır, Katar Devletinin Türkiye ve İran'a yaklaşmasından korkmasıdır. Makale, birinci ve ikinci Riyad Konferansı ve çıktılarını tartışmaktadır. Makale, 2017'deki krizin yoğunlaşmasına, ablukanın Katar Devletine uygulanmasına ve 2018 konsoloslar geri çekilmesini tartışmaya değinmektedir. Makale, Arap-Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika düzeylerinde Körfez-Katar krizinden uluslararası durumunu açıklamaktadır. Özellikle, makale, Avrupa Birliği ve Amerika'nın terörle mücadelenin savunucuları olma konumuna odaklanmaktadır. Son olarak, araştırmacı bu yazıda hem Katar hem de Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için yerel ve küresel düzeyde Körfez krizinden kaynaklanan siyasi ve ekonomik yönden ortaya çıkan en önemli sonuçları açıklamaya çalışmaktadır.

Keywords

Körfez krizi - Körfez - Katar, Körfez işbirliği konseyi devletleri.

Read:741

Download: 333