TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN HELÂL TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SUPPLIER SELECTION IN THE SCOPE OF HALAL TOURISM

Author : Ahmet Alper SAYIN - Mahmut Gazi TUNÇ
Number of pages : 396-409

Abstract

Bu araştırmanın amacı yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler dahilinde Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin helâl turizm kapsamında verdikleri hizmetleri ortaya koymaktadır. Afyonkarahisar’da merkezde yedi (7) adet faaliyet gösteren otel işletmeleri üzerinde durulmakta, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin helâl turizm kapsamında sundukları hizmetleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, ilgili otel işletmelerinin özellikle üst kademe ve orta kademe yöneticilere ulaşılamayan zamanlarda ise ön büro elemanları ile haberleşme sağlanarak istenilen bilgilere ulaşılması düşünülmüştür. Tablolaştırılan bu boyutlarda otellerde verilen hizmetler sunulmuştur. Buna göre, helâl turizm kapsamında verilen hizmetler incelendiğinde ise otel işletmelerinin hemen hemen tümünde odalarda dini gereçlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda ve edinilen mesleki tecrübe ile birlikte bu araştırmanın yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı ve Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otellerde helâl turizm konseptinde verilen hizmetleri ortaya koyması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Tedarik Zinciri, Helal Turizm, Tedarikçiler

Read:710

Download: 307