ISSN:2148-2489

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTER TIBBİ MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM LABORATUVARI RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ


İş sağlığı ve güvenliği kavramının ülkemizde gelişmesi ile tüm çalışma alanlarında önleme ve iyileştirme çalışmaları uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma hayatında insana gelebilecek zararların önlenmesi veya mümkünse ortadan kaldırılması iş sağlığı ve güvenliğinin temel hedefini oluşturmaktadır. Laboratuvar ortamı çalışanlar için psikolojik/bedensel olarak zorlayıcı faktörler barındırmakla birlikte, tehlikeler ile iç içe olan bir çalışma alanıdır. Laboratuvar çerçevesinde karşılaşılabilecek riskler biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik risk etmenleri olarak 4 gruba ayrılabilir. Bu risk grupları çalışanlar için çok fazla yaralanma ihtimali içermektedir. Sağlık hizmetleri alanındaki eğitim laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi anlaşılarak önerilere uyumun bu istenmeyen durumlara karşı mücadele de etkin yollardan biri olduğu gözlenmiştir. Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Laboratuvarı gibi özellikle sağlık alanında hizmet veren ve orta riskli olarak kabul edilen kurum veya kuruluşlardaki gerçek risklerin etkin olarak belirlenebilmesi amacıyla bu merkezlerde yapılan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Laboratuvarında yapılan risk analizi ve değerlendirme çalışması hakkında bilgiler verilmiştir.


Keywords


İş Sağlığı ve Güvenliği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Risk analizi ve değerlendirmesi

Author: Mert ŞENTÜRK
Number of pages: 522-533
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37401
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.