ISSN:2148-2489

PROFESYONEL SES KAYIT STÜDYOLARINDA BAĞLAMA (SAZ) KAYIT VE MİKS YÖNTEMLERİ


Bu araştırma, profesyonel ses kayıt stüdyolarında görev alan uzmanların, bağlama kayıt ve miks anındaki kullandıkları yöntemler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Böylelikle gerek müzik teknolojileri alanındaki öğrencilere ve eğitmenlere, gerekse bu alana ilgi duyan amatörlere literatür desteği sağlaması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla, Türkiye’nin farklı illerde bulunan ve profesyonel stüdyolarda görev alan 20 tonmayster/ses mühendislerinin görüşleri alınmıştır. Elde edilen görüşlere içerik analizi yapılmıştır. Böylelikle benzer verileri gruplar çerçevesinde bir araya getirerek bulgulara ulaşılmıştır. Geniş diyaframlı kondansatör mikrofonları tercih ettikleri, en çok bağlamanın sapı ile göğsün birleştiği bölgeye konumlandırdığı, belirli bir equalizer tekniği uygulamadığı, en çok optik (opto) kompresör türünü tercih ettikleri ve miks esnasında efekt işlemcilerden çoğunlukla reverb ve delay tercih ettikleri sonuçlarına varılmıştır.


Keywords


Bağlama, Kayıt Yöntemleri, Miks Yöntemleri, Müzik Teknolojileri, Ses Kayıt Stüdyosu

Author: Hasan DELEN
Number of pages: 102-109
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37400
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.