MERSİN- MUT HACI AHMETLİ MAHALLESİ DOKUMALARININ KOMPOZİSYON KURGUSU
COMPOSITION FICTION OF WEAVING BELONGING TO MERSİN- MUT HACI AHMETLİ DISTRICT

Author : Derya KONUK
Number of pages : 466-484

Abstract

Bugüne kadar dokumayla ilgili yapılan araştırmalarda araştırmanın kapsamına giren dokumalar genel olarak kompozisyon teknik ve malzeme vb. incelenmiştir. Bu bakış açısının değişmesi, dokumalara estetik yorum yapabilmek için tarihi, sosyal kültürel gelişimini anlamak için elbette önemlidir. Bu araştırmada ise Mersin- Mut Hacı Ahmetli Mahallesi’nde alan araştırması yapılarak ait 10 dokuma seçilmiş kompozisyon kurguları tasarım ilkeleri açısından incelemeye çalışılmış ve sonuca gidilmiştir. Bu araştırmada dokumaların tasarım ilkelerinin uygulanması açısından bir model oluşturma gayreti taşınmaktadır. Tasarımda kullanılan tasarım ilkeleri; Tekrar, Ritim, Denge (Simetrik Denge/Asimetrik Denge), Zıtlık (Renk zıtlık/Ölçüde zıtlık/ Yön zıtlık) Birlik, Egemenlik, Uygunluk, Koram. Bizim bu çalışmamızda Prof.Dr. İlham Enveroğlu ile dokumaya uygunluk bakımından Kompozisyon, Tekrar, Ritim, Denge (Simetrik Denge/Asimetrik Denge), Zıtlık (Renk zıtlık/Ölçüde zıtlık/ Yön zıtlık) Birlik, Egemenlik, Uygunluk ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler altında incelemek dokumalara farklı bir estetik yorumu getirecektir. İyi bir tasarımda tamamının ya da bir kaçının olması gereken bu ilkeler dokumayla ilgili literatürlerde olmasa da pratikte uygulanmış olduğunu görmekteyiz. Geçmişte tasarım ilkeleri dikkate alınmadan ortaya çıkarılan dokumalar tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlandığında yeni bir bakış açısının ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

Keywords

Tasarım İlkeleri, Dokuma, Estetik.

Read:698

Download: 307