MEKTEP MÜZESİ DERGİSİ
MEKTEP MÜZESİ MAGAZINE

Author : Hatice Kübra ÖZDEMİR
Number of pages : 455-465

Abstract

1828 Vakʻa-i Mısriyye ile basın hayatı başlayan Osmanlı’da, Cumhuriyet’e kadar her çeşit alanda pek çok eski harflerle basılmış gazete ve dergi bulunmaktadır. Bunlar birinci dereceden kaynak olmaları sebebiyle araştırmacılar tarafından günümüz Türkçe’sine çevrilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Özellikle son dönemde bu kaynaklara ilgi artmıştır. Ancak hala gün yüzüne çıkmamış dergi koleksiyonları bulunmaktadır. Mektep Müzesi, bu dergilerden biridir. Ahmet Edip tarafından çıkarılan Mektep Müzesi, II. Meşrutiyet’in son dönemleri ve I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi olan çok önemli bir tarihte yayın hayatında yer almıştır. Ayrıca Halide Edip Adıvar ve Nakiye Elgün gibi dönemin önemli şahsiyetlerine de sayfalarında yer vermiştir. Siyasetten uzak kalmaya çalışarak ilmi ve fenni konulara odaklanmış ve okurlarını bu alanda yalnız memleket sınırları içinde değil tüm dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar etmek istemiştir.

Keywords

Osmanlı Basın Tarihi ,Süreli Yayınlar, Mektep Müzesi, Ahmet Edip.

Read:686

Download: 300