ISSN:2148-2489

OTELLERİN F&B BÖLÜMÜNDE KULLANDIKLARI MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ


Maliyet kontrolü maliyeti düzenlemek ve aşırı maliyetlere karşı korunmak için kullanılmaktadır. İstenen kazancı elde etmek için tüm alanlarda maliyetler üzerinde yönetici güç uygulayarak yiyecek-içecek ve işgücü maliyetlerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, F&B bölümünde kullanılan maliyet kontrol sistemini yönetici ve personel açısından değerlendirmektir. Bu amaçla, İstanbul’da Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 80 yönetici ve personele anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde, yüzde-frekans, tek yönlü varyans (Anova) analizi ve bonferroni analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre; F&B’de sunum/görselliğin uygulanması, kullanılan besinlerin markalı ürünler olması, işletmede özel günlerin düzenlenmesi ve işletmede porsiyon oranının uygulanması maliyeti etkilemektedir. Ayrıca işletmenin çalışanlarla ilgili mali olmayan önlemleri çok fazla almadığı ve işletme sermaye yatırımlarını değerlendirmek için finansal yönlerin pek fazla belgelenmediği anlaşılmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğine ilişkin gerekli analizler yapılmış güvenilirlik katsayısı p<0,001 bulunmuştur.


Keywords


Maliye Kontrolü, Maliyet Kontrol Sistemi, F&B

Author: Ayşenur AKKAYA - Halil AKMEŞE
Number of pages: 376-395
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.37016
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.