KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI (NEDENLER VE ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR)
INCREASE OF PUBLIC EXPENDITURES (CAUSES AND APPROACHES EXPLAINING INCREASE)

Author : Engin ÖNER
Number of pages : 14-27

Summary

Yıllar itibariyle kamu harcamalarında sürekli artışlar söz konusudur. Bu artışların bir kısmı “para değerinin düşmesi, bütçelerde yazılış tekniğinin değişmesi, kamu hizmetlerinin parasallaştırılması ile savaşların yüzölçümü ve nüfus üzerindeki etkileri” gibi görünüşte nedenlerle olmaktadır. Diğer bir kısmı ise ”teknolojik gelişmeler, devletin iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda giderek artan bir önemde aktifleşmesi, savunma harcamaları ve nüfus artışı” gibi gerçek nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Gerçek nedenler hizmette artışa yol açarken, görünüşte nedenler de hizmette bir artış olmamaktadır. . Harcama artış kanunu adı altında çeşitli yazarlarca yaklaşım ve görüşler olup, en önemlisi alman maliyeci Adolph Wagner’e aittir. Ayrıca sıçrama tezi, Dengesiz Büyüme Yaklaşımı, Sosyal Refahın Artırılması Yaklaşımı, Ortanca Seçmen Yaklaşımı, Bürokratik Üretim Yaklaşımı gibi. görüşler de mevcuttur.

Keywords

Kamu Harcamaları Artış Kanunu, Gerçek Artış Nedenleri, Görünüşte Artış Nedenleri.

Read:1211

Download: 485