DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA
STUDY ON VISUAL ARTS EDUCATION IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME

Author : Fahrettin GEÇEN - Abdurrahman EREN - Derman ÇALIŞ
Number of pages : 178-190

Summary

Özel eğitimde amaç bireyde var olan potansiyeli geliştirip; bağımsız bir birey olmasına yardımcı olarak onu topluma kazandırmaktır. Görsel sanatlar uygulamaları özel gereksinimli bireylere pek çok bilgi, beceri ve deneyim katarken gündelik hayatlarını kolaylaştırmaktır. Başarı duygusunu tadan birey, kendini gerçekleştirdiği için sosyal yaşama uyum sağlamaya başlayıp; mutlu, özgüvenli ve cesaretli olur. Bu araştırma; Down sendromlu çocukların görsel sanatlar uygulamalarından en üst düzeyde yararlanmaları ve görsel sanatlar eğitiminin gelişimlerindeki önemini ortaya çıkarmakta amaçlanmıştır. 2019 yılında Hatay ilinde bulunan Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan 12-18 yaş aralığındaki 8 Down sendromlu çocuğa 4 ay boyunca uygulanan görsel sanatlar çalışmaları ile onların gelişimlerine katkısı araştırılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Resimlerin analizinde ise betimsel analiz metodu uygulanmıştır. Gözlem, görüşme ve uygulamaya dayalı bir araştırma yapılmıştır. Sonuçta görsel sanatlar etkinlikleri çocuklara beceri kazandırırken onları motive etmektedir. Görsel sanatlar eğitim çocuklarda sabır, el becerisi gibi yetileri de arttırdığı verilerine ulaşılmıştır.

Keywords

Down Sendromu, Görsel Sanatlar, Sanat Eğitimi, Özel Eğitim

Read:1039

Download: 411