BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KAMU KURUMLARI
PUBLIC INSTITUTIONS IN THE FIGHT AGAINST ADDICTION

Author : Gülsüm UZUN
Number of pages : 515-525

Summary

Bağımlılık tedavi edilmesi mümkün olan bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık sadece bağımlı olan kişileri değil ailelerini ve çevrelerini de etkilemektedir. En önemli ve en zararlı olan bağımlılık madde bağımlılığıdır. Bu tezin amacı uluslararası bir sorun olan bağımlılık konusunda Türkiye’nin iç ve dış politikalarını açıklamaktır. Bu politikalarını uygulama sürecinde kullandığı aktörler ve bu aktörlerin bağımlılıktaki etkileri araştırılmıştır. Bağımlılığın çeşitleri, etkileri ve sonuçları analiz edilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de bağımlılığın ne boyutta olduğu, bağımlılıkla ön plana çıkmış illerin madde bağımlılık durumu ortaya konulmuştur. Tez, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele politikasını oluştururken en önemli dinamiklerinin dışta, uluslararası uyuşturucu kontrol mekanizmaları oluşturma girişimleri ve AB üyelik süreci olduğu, içte de birçok kurumun birlikte eşgüdümlü çalışmasıyla başarı elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte dışta BM’de UNODC ile AB’de EMCDDA’nın politika yapma sürecinin en güçlü aktörleri olarak Türkiye’de de madde bağımlılığı önleme ve tedavi için kurulan YEŞİLAY, AMATEM, ÇAMATEM ve YEDAM gibi kurumların öne çıktığı saptanmıştır.

Keywords

Güngören, Bağımlılık, Uyuşturucu, Belediye, Madde

Read:864

Download: 389