KÜTAHYA KADIN GİYSİLERİNİN MOTİF, DESEN VEKOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSING OF ORNAMENT, DESIGN AND COMPOSITION DISTINCTIVENESS OF KUTAHYA WOMEN’S CLOTHING

Author : Müzeyyen AYGÜN
Number of pages : 233-246

Abstract

Giyim, toplumların kültürlerini, yaşam biçimlerini, gelenek ve göreneklerini en iyi yansıtan unsurların başında gelmektedir. Geleneksel giysiler, bütün özellikleriyle bir kültür sanat eserleridir. Geleneksel kültürümüzün ve el sanatlarımızın en önemli parçalarından biri olan kadın giysileri; motif zenginliği, canlılık ve zarafeti ile her dönemde sanatçıların ilgi alanına girmiştir. Kütahya ve çevresi kadın giysileri, Kütahya kadının manevi dünyasını yansıtan biçim ve motiflerle bezelidir. Anadolu dünyanın en eski yerleşim ve kültür merkezlerindendir. Medeniyetler merkezi Anadolu’nun İç Batı Ege bölgesinde bulunan Kütahya Osmanlı İmparatorluğu döneminde Germiyan beyliğinin merkezi olmasından dolayı Osmanlı Türk kültürünü en iyi yansıtan illerimizdendir. Kütahya’da yöresel el sanatları, yüzyıllardan beri gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Kütahya ilinde geleneksel kadın giyimi ve giysi işlemeciliği önemli bir el sanatıdır. Bu araştırmada, Kütahya kadın giysilerinin motif, desen ve kompozisyon özellikleri incelenmiştir. Şalvar takımı Kütahya kadın giysileri araştırılmış, giysi sahiplerinin izniyle giysilerin fotoğrafları çekilerek; giysilerin desenleri vektörel olarak çizilmiştir. Giysilerin renk, süsleme özellikleri, motif, kompozisyon ve biçim özellikleri belirlenmiştir.

Keywords

Kütahya Kadın Giysileri, Motif, Kompozisyon.

Read:1174

Download: 498