ŞEYHÜLİSLÂM EBUSSUUD EFENDİ’NİN ŞİİR VE ŞAİRLERLE İLGİLİ FETVÂLARI
SHEIKHULİSLAM EBUSSUUD EFENDİ'S FETWAS RELATED TO POETRY AND POET

Author : Muhittin ELİAÇIK
Number of pages : 28-32

Summary

Ebussuud Efendi, Osmanlı’nın zirve yüzyılının büyük şeyhülislâmlarındandır. Otuz yıllık meşihat hayatı boyunca muhtelif konularda verdiği binlerce fetva ile birçok önemli meseleyi çözmüş, bakış açılarını belirlemiş veya değiştirmiştir. Divançe oluşturacak kadar da şiir yazmış olan Ebussuud Efendi birçok manzum fetvasının yanı sıra dil ve edebiyatla ilgili değişik konularda da ilginç fetvâlar vermiştir. Bunlar onun şair kişiliği ve üslûbuyla ve bazen de mizahi biçimde şiir ve şairin çeşitli yönlerini değerlendirdiği fetvalar olup şiir ve şairliğin bilinmeyen yönlerine ışık tutmaktadır. Onun manzum fetvâları üzerindeki çalışmalarımız ayrıca devam etmektedir. Bu çalışmamızda ise dil ve edebiyat sahasında vermiş olduğu fetvâlar kendi içinde tasnif edilerek şiir ve şairlerin çeşitli yönleriyle ilgili olanlar incelenip tanıtılmıştır.

Keywords

Ebussuud Efendi, fetvâ, şiir, şair.

Read:1066

Download: 483