ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER: YABANCI DİLLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUNLARI
PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS: DIFFICULTIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER CANDIDATES

Author : Onur ÖZCAN - Perihan YALÇIN
Number of pages : 119-129

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemleri, problem düzeylerini incelemek, bu sorunları çeşitli değişkenler açısından irdelemek ve ortaya çıkacak bulgular çerçevesinde gençlere yönelik gelecekteki programlara ve hizmetlere katkı yapmaktır. Bu amaçla, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde 2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören, 146’ sı kadın, 50’ si erkek, olmak üzere toplam 196 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Problem Alanları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 programından yararlanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin ekonomik, akademik, pisko-sosyal, yaşam/sağlık ve kültürel/boş zaman gibi sorunları olduğu ve bu problemlerden ekonomik, sosyal ve akademik problemlerin ilk üç sırada yer aldığını göstermiştir.

Keywords

Problem alanları, yabancı diller öğretmen adayları, üniversite öğrencilerinin problemleri, gençlik.

Read:1270

Download: 536