ISSN:2148-2489

ŞİİRDE YÜZEYSEL DÜZEY VE ANLAMSAL DERİNLİK ARASINDAKİ ESTETİK MESAFE: TEZATTAN TERKİBE, TERKİPTEN ESTETİĞE BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN “PARAMPARÇA” ŞİİRİ


Biçimin yapısı içeriği destekler. Şiirde biçim bir nevi içeriğin estetik bir form hâlinde gösterimidir. Biçim üzerinde hassasiyetle duran biçimbilimciler göre, şiirde seslerin fonetik değerinin, yüzey yapıdaki uyumun anlama önemli katkısı vardır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Paramparça” şiirinde de iç dünya-dış âlem, parça-bütün karşıtlığı üzerinden duygu ve düşünceler, seçilen ses, kelime, imge vb. ayrıntıların tutarlı bir şekilde bütünleştirilmesiyle yüzey yapıya taşınarak bu şekilde anlamlı estetik bir yapının oluşumu sağlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada da “Paramparça” şiirinden yola çıkılarak tezattan terkibe, terkipten estetiğe şiirin varlığına uzanan süreç ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu açıdan edebî metin, estetik ayrıntılar ve yapısal ilişkiler çerçevesinde ele alınıp işlevsel unsurların birbiriyle ve bütünle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Böylece şiir, yüzey yapı-anlamsal yapı uyumu bağlamında, parça-bütün hâlinde değerlendirilmiştir.


Keywords


Şiir, biçim-anlam uyumu, estetik terkip, işlevsellik, Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Paramparça”.

Author: İlknur AY
Number of pages: 107-118
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36895
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.