BENTHAM, FAYDACILIK VE PANOPTİKON
BENTHAM, UTILITARISM AND PANOPTICON

Author : Celal Fatih TÜRE - İlknur TÜRE
Number of pages : 92-106

Abstract

İnsanları kontrol altında tutmak ve korumak için kullanılan teknolojilerin hepsinin de üzerinde esas amacı kişileri tanıma ve onların davranışlarını birörnekleştirme gücüne sahip olan öyle bir teknoloji vardır ki günümüzde buna gözetim teknolojisi denilmektedir. Genel açıdan bakıldığında gözetim insanlar, gruplar ya da kurumlar hakkında neredeyse tüm bilgileri elde etme gücüne oldukça geniş bilgi tabanı sayesinde sahiptir. Bu işlevini insanların davranışlarını şekillendirme, değiştirme hatta düzeltme ya da tek tip bir hale getirme işlevi ile birlikte yürütür ki bunu da tek bir gözetleme gibi basit görünen bir fonksiyonu sayesinde yapar; bu göz görünür ya da görünmez olsun insanları izler ve onların haklarındaki tüm bilgiyi edinir. Gerçekte, gözetim teknolojisi toplumun içine öylesine iyi işlenmiştir ki birçok gözlemci şimdilerde gözetim toplumunda yaşadığımızı kabul etmektedir.

Keywords

Jeremy Bentham, Panoptikon, Neo-Liberalizm, Faydacılık

Read:1338

Download: 547