ISSN:2148-2489

VERGİ KANUNLARINDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ (GERÇEK GERİYE YÜRÜMENİN HUKUKİ YÖNÜ)


Kanunların yürürlüğe girmesinde, normal şartlarda vergi kanunlarının ne zaman yürürlüğe gireceği kanunlarda belirtilmektedir. Kural olarak vergi kanunları yürürlük tarihinden önceki dönemde uygulanamaz. Kanunların geriye yürümesi, yürürlük tarihinden önceki bir dönemi kapsaması olup, kural olarak kanunlar geriye yürütülemez. Kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağlamalıdır. Vergi kanunlarının geriye yürümezliği ilkesi, hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olup; yeni çıkan bir vergi kanununun mükelleflerin vergi yükünü arttıracak şekilde geçmiş dönemlerde uygulanması devlete ve hukuka olan güveni olumsuz etkiler. Ancak, kanunlarda gerçek geriye yürüme ve gerçek olmayan geriye yürümenin uygulandığı görülmektedir. Bu uygulamalar özellikle iktisadi krizler, enflasyonla mücadele ve savaş vb. olağanüstü durumlarda haksız kazançları vergilendirmek gibi meşru ya da mazur görülen nedenlerle yapılabilmektedir.


Keywords


Vergi Kanunlarının Geriye Yürümezlik İlkesi, Gerçek Geriye Yürüme, Gerçek Olmayan Geriye Yürüme.

Author: Engin ÖNER
Number of pages: 13-20
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36882
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.