KARAKTER EĞİTİMİ: KAPSAMLI BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ
CHARACTER EDUCATION: A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW

Author : Nur SILAY
Number of pages : 65-72

Abstract

Eğitimde en çok araştırılan konulardan biri karakter eğitimidir. Karakter eğitiminin, değerler eğitimi ve ahlâk eğitimi gibi bazı eğitimsel yaklaşımlarla yakın bağlantıları vardır. Bu makale, çok sayıda yayından kısaca alanyazın incelemelerini sunarak karakter ve karakter eğitimi kavramlarına doğrudan değinmektedir. Ayrıca ortak özellikleri açısından ahlâk eğitimi ile değerler eğitiminden bahsetmektedir, zira hepsi birçok bakımdan birbirine benzemektedir. Karakterimiz aslında kim olduğumuzdur ve topluma saygıdeğer ve ahlâklı bir birey yetiştirmek için, etkili karakter eğitimi almak oldukça önemlidir. Bu sebeple, karakter eğitimine maruz kalmak tüm insanlar için öncelikli olmalı ve eğitimciler karakter eğitimini ciddi olarak ele almalıdırlar.

Keywords

Karakter eğitimi, değerler eğitimi, ahlâk eğitimi

Read:1264

Download: 553