ISSN:2148-2489

KARAKTER EĞİTİMİ: KAPSAMLI BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ


Eğitimde en çok araştırılan konulardan biri karakter eğitimidir. Karakter eğitiminin, değerler eğitimi ve ahlâk eğitimi gibi bazı eğitimsel yaklaşımlarla yakın bağlantıları vardır. Bu makale, çok sayıda yayından kısaca alanyazın incelemelerini sunarak karakter ve karakter eğitimi kavramlarına doğrudan değinmektedir. Ayrıca ortak özellikleri açısından ahlâk eğitimi ile değerler eğitiminden bahsetmektedir, zira hepsi birçok bakımdan birbirine benzemektedir. Karakterimiz aslında kim olduğumuzdur ve topluma saygıdeğer ve ahlâklı bir birey yetiştirmek için, etkili karakter eğitimi almak oldukça önemlidir. Bu sebeple, karakter eğitimine maruz kalmak tüm insanlar için öncelikli olmalı ve eğitimciler karakter eğitimini ciddi olarak ele almalıdırlar.


Keywords


Karakter eğitimi, değerler eğitimi, ahlâk eğitimi

Author: Nur SILAY
Number of pages: 65-72
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36813
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.