ISSN:2148-2489

TÜRKÇEDEKİ “ALPAKA, AMALGAM, ANAGRAM, ASPİRİN”SÖZCÜKLERİNİN KÖKENLERİ ÜZERİNE


Bu çalışmada alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcüklerinin köken tespiti ele alınmaktadır. Bu açıdan söz konusu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken bilgileri karşılaştırılmıştır. İlgili Türkçe sözlük ve yabancı sözlüklerdeki biçimleri köken, anlam ve telaffuz bakımından incelenmiştir. Bu bağlamda köken bilgisi konusunda tereddüt edilen alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcüklerinin Türkçe sözlüklerdeki köken bilgisi verileri yazılmış, anlamları açıklanmıştır ve ayrıca, kökeni olabileceği düşünülen dillerin sözlüklerindeki anlam ve telaffuzları da incelenmiştir. Böylelikle Türkçe ve yabancı kaynaklardaki tarihî, anlam ve ses verilerinden hareketle alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcükleriyle ilgili olarak doğru bir köken tespiti yapılması amaçlanmıştır. Türkçe sözlüklerde bu sözcükler açısından köken konusunda görüş birliğine varıldığı gözlenmiştir; fakat köken, anlam ve ses bilgisi incelemeleri sonucunda edinilen bilgilere dayalı olarak bu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken tespitlerinin bizim tespitlerimizden farklı olduğu anlaşılmıştır. İşte bu nedenle söz konusu sözcüklerin kökeniyle alakalı varılan sonuçlar tarihî, ses bilimsel ve anlam bilimsel verilerden yararlanılarak açıklanmıştır.


Keywords


alpaka, amalgam, anagram, aspirin, Batı kökenli alıntılar

Author: Berrin AKÇALI
Number of pages: 142-147
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36810
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.