TAKIM ETKİNLİĞİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
TEAM EFFECTIVENESS AND SOME SOCIO- DEMOGRAPHICAL VARIABLES: A RESEARCH IN THE RETAIL SECTOR IN ISTANBUL

Author : Feleknaz Burcu ÇOLAKOĞLU
Number of pages : 217- 232

Abstract

Takım çalışması örgütsel etkinliğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak takım çalışmasının başarısı kültürel ve kişisel özelliklerle de ilgilidir. Son zamanlarda birçok işletme faaliyetlerini takım bazlı yapmaktadır. Küresel rekabet ortamında etkin takım çalışmasının önemi gittikçe artmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok işletme takım çalışmasına yönelmektedir. Takım çalışmasında çalışanların birlikte çalışmasından kaynaklanan sinerjik bir etki oluşmaktadır. Bu durum işletmelerin rekabet avantajlarını artırmaktadır. Araştırmada takım etkinliği ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasında farklılık olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma İstanbul perakende sektörünü kapsamaktadır ve takım etkinliğinin yaş, eğitim ve gelir durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Takım, Takım etkinliği, Sosyo-demografik değişkenler

Read:1208

Download: 498