ISSN:2148-2489

“SAÇLI YILAN İLE SELVİHAN” HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Saçlı Yılan ve Selvihan hikâyesi halk hikâyeleri anlatı türlerindendir. Hikâyenin olay örgüsünde birden fazla olayın izleri sürüldüğü için, zengin ve sürükleyici bir metindir. Hikâyenin konusu Selvihan adlı bir Yörük gelini ile Saçlı Yılan’ın acı biten dostluklarının anlatılmasıdır. Başlığından da anlaşılacağı üzere hikâyemiz, içerisinde olağanüstülüklerin bulunduğu bir Halk Hikâyesidir. Biz bu çalışma ile “Saçlı Yılan ile Selvihan” hikâyesini yapı bakımından ele aldık ve olay örgüsü, vaka takdimi, vaka kuruluşu, şahıs kadrosu, mekân, zaman, tematik meseleler, dil ve üslûp, bakış açısı ve anlatım tutumu başlıkları altında inceledik. Hikâye içerisinde kullanılan olağanüstülükleri, Yörük kültürüne ait özellikleri ve elde ettiğimiz tespitleri çalışmamızda dikkatlerinize sunduk.


Keywords


Saçlı Yılan ile Selvihan, Halk hikâyeleri, hikâye

Author: Filiz ACAR ÇELİKER
Number of pages: 331-339
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36807
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.