ISSN:2148-2489

BESTE-İ KADÎM'DEN NÂYÎ OSMAN DEDE'YE MEVLEVÎ ÂYİNLERİNDE FORM ANLAYIŞI


Osmanlı Devleti’nde asırlardan bu yana sanat ve sanatçılar, padişahlar ve saray erkânı tarafından değer görmüştür. Tıpkı hat, şiir, minyatür ve benzeri Türk İslam Sanatları’nda olduğu gibi Türk Müziği de 19. yüzyılın sonuna kadar sarayda ve mevlevîhânelerde hatırı sayılır bir şekilde ilgi ve takdir görmeye devam etmiştir. Dönemin Türk Müziği bestekârları da hünerlerini göstermek için genel olarak büyük formlarda eserler bestelemeyi tercih etmiştirler. Bu formların en büyüğü ise “Mevlevî Âyini” formudur. En eski Mevlevî âyinleri olan Beste-i Kadîm’den günümüze kadar bütün Mevlevî âyinlerinde yüksek sanatın ve estetiğin en ince ayrıntılarını görmek mümkündür. Bu makalede Beste-i Kadîm’den Nâyî Osman Dede dönemine kadar bestelenmiş olan Mevlevî âyinleri form açısından incelenmiştir.


Keywords


Mevlevi Ayini, Beste-i Kadim, Form, Makam, Analiz

Author: Ömer ÖZDEN - Burhan KESKİNER
Number of pages: 104-118
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36805
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.