MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA ÜRETİME DOKÜMAN GÖNDERİMİ
SENDING DOCUMENTS FOR PRODUCTION IN DESKTOP PUBLISHING

Author : Ali Atıf POLAT
Number of pages : 191-203

Summary

Grafik tasarım ürünlerinin en belirgin özelliklerinden biri, doğasında barındırdığı çoğaltım niteliğidir. Bununla birlikte iletişim sektöründeki gelişmelerin hızla devam ettiği günümüzde çoğaltım ile ilgili teknik ve yöntemler de değişmekte ve gelişmektedir. Bu araştırmada, baskı teknik ve teknolojilerinin kullanıldığı grafik ürünlerin tasarım ve baskı öncesi hazırlık çalışmalarının yapıldığı masaüstü yayıncılık sistemi, donanım ve yazılımlarının kullanımın son aşaması “üretime doküman gönderimi” sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli esas alınmış ve ilgili literatür sanal kaynaklar dahil taranarak, tasarım ve uygulama süreçleri incelenmiştir. Süreç içerisinde taraflar arasında oluşabilecek iletişim problemlerine çözüm olarak, öneri amaçlı örnek uygulamalar sunulmuştur. Sonuç olarak, grafik tasarım ürünlerinden masaüstü yayıncılık ile ilgili olanlarının üretim sürecinde tarafların sorumluluğunun işbirliği protokollerinde belirlenmesi, tasarım sürecinde ve işbirliği sonrasında iletişim problemi yaşanmaması için temel gerekliliklerden olduğu görülmüştür. Tasarımcı, tasarım ürünü ile ilgili iletişim problemi çözümlenip görselleştirme evresinde üretime yönelik tüm teknik gereksinimleri belirlemesi, tasarımın üretim sürecinin doğru yönetilebilmesini olumlu etkilediği bir gerçektir. Bir tasarım ürününün üretimini yapacak birimlerin ihtiyacı olan tüm bilgiler ile birlikte, baskı hazırlığı yapılmış doküman üzerinde de görsel olarak sunularak, tasarımcıyla tekrar iletişime ihtiyaç duyulmadan üretime geçilebilmesine yönelik doküman gönderiminin yapılmasının yaygınlaştırılması bir çok açıdan sektörün işleyişine olumlu katkısı olacaktır.

Keywords

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarım ve Uygulama, Grafik Üretim Teknikleri, Masaüstü Yayıncılık.

Read:1100

Download: 487