ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA ELEŞTİREL DİNLEME
CRITICAL LISTENING IN SECONDARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEXTBOOKS

Author : Gülten ERKEK - Zekerya BATUR
Number of pages : 375-386

Abstract

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de en yaygın öğretim materyali ders kitaplarıdır. Bu nedenle öğrencilere eleştirel dinleme eğitimi vermenin en kolay yolu, bu beceriyi geliştirici etkinliklere ders kitaplarında daha fazla yer verilmesidir. Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında eleştirel dinleme etkinliklerine ne derece yer verildiğinin tespit edilmesini amaçlayan çalışmamızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları için doküman incelemesi yöntemi kullanılarak her sınıf seviyesi için ayrı inceleme yapılmıştır. Ders kitapları üç uzman tarafından incelenmiş ve veriler yine alanında uzman üç araştırmacı tarafından ortak noktala incelenerek nesnel şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Tüm sınıf seviyelerinde dinleme becerisine yalnızca, her ünitenin sonunda yer alan “sözlü iletişim” bölümünde yer verildiği görülmüştür. Bu bölümün dışında ders kitaplarının hiçbir bölümünde dinleme etkinliklerine rastlanmamıştır. Dinleme etkinliklerinde eleştirel dinleme söz konusu olduğunda etkinlik sayısı daha da azalmaktadır. Çağımızın dinlemeye/izlemeye dayalı mesaj bombardımanı düşünüldüğünde dinleme becerisini eleştirel boyutta geliştiren etkinliklerin sayısının artırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır

Keywords

Edebiyat, Ders Kitabı, Eleştirel Dinleme

Read:744

Download: 290