ISSN:2148-2489

20.YÜZYIL TÜRK BESTECİLERİNİN ÇOCUKLAR VE BAŞLANGIÇ PİYANO ÖĞRENCİLERİ İÇİN BESTELEDİKLERİ ESERLER


Toplumlar için tanınırlık olgusu üretimleri ile değerlendirilir. Her topluluk kendini diğerlerinden ayıran dil unsuru dışında yerel ve yöresel çeşitlilikleri ile fark yaratırlar. Bu bağlamda sanat ve müzik belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Yüzyıllardan beri birbirlerinden etkilenen toplumlar küreselleşen bugünün dünyasında çok sesliliği benimseme yolundadırlar. Müzikteki çok seslilik Çağdaş Türk bestecilerinin de ilgisini çekmiş ve birçok türde yerel tınıları kullanarak besteler yapmışlardır. Bu bestecilerden bazıları çocuklar ve piyano başlangıç öğrencileri için ülkemize dağarcık kazandırmışlardır. Bu çalışma kapsamında toplam on üç ilk seviye parçanın analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Klasik Batı Müziğindeki eş değer repertuar değerlendirilmiş ve Çağdaş Türk bestecilerinin piyano başlangıç eserlerinin literatüre olan sonsuz katkısı bir kere daha anlaşılmıştır.


Keywords


Çağdaş Türk Besteci, Piyano, Başlangıç,Eser

Author: Ceylan ÜNAL AKBULUT - Cihat AŞKIN
Number of pages: 38-47
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36800
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.