ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ALAN DIŞI ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE DIFFICULTI ESEXPERIENCED BY TEACHERS WORKING İN SPECIAL EDUCATION CLASSROOMS OUT OF THEIR FIELDAND SOLUTION SUGGESTIONS

Author : Muhammet YILMAZ - Adem BAYAR
Number of pages : 355-374

Abstract

Bu araştırma, alanı dışında geçici görevlendirme yoluyla özel eğitim sınıfında çalışan öğretmenlerle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari ile Tokat ili Erbaa ilçesindeki devlet okullarına ait özel eğitim sınıflarında görev yapmakta olan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiş ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Katılımcıların yaşadığı zorluklar için beş ana tema tespit edilmiştir. Bu temalar; fiziksel ortam, mesleki, öğrenci kaynaklı, meslektaşlarla ilgili ve veli kaynaklı zorluklardır. Katılımcılar yaşadıkları zorluklara ilişkin sınıflarda fiziki düzenlemeler yapılması, özel eğitim sınıflarına öğrenci özelliklerine uygun materyaller temin edilmesi, öğretmenlere kaynak kitap temin edilmesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, özel alt sınıfların fazla olduğu okullarda rehber öğretmen ve sağlık çalışanı istihdam edilmesi, veliler için birebir eğitim, psikolojik destek ve sosyal aktivite programları düzenlenmesi gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

zorluk, özel eğitim, alan dışı

Read:872

Download: 329